ἐξόν

ἐξόν
ἔξεστι
it is allowed
pres part act masc voc sg
ἔξεστι
it is allowed
pres part act neut nom/voc/acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • εξόν — (Μ εξόν) (ουδ. μτχ. τού έξεστι ως επίρρ.) 1. (με προσ. αντων.) εκτός από, παρά μόνο («ἄλλη γυνή... ἐξὸν ἐγώ») 2. (με ρήμα) εκτός αν 3. (με γεν.) έξω από, μακριά …   Dictionary of Greek

  • εξόν — επίρρ. τροπ., εκτός, πλην, παρεκτός: Πιάστηκαν όλοι εξόν από έναν …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἕξον — ἔχω check fut part act masc voc sg ἔχω check fut part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κἀξόν — ἐξόν , ἔξεστι it is allowed pres part act masc voc sg ἐξόν , ἔξεστι it is allowed pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἄεξον — ἄ̱εξον , ἀέξω augeo imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) ἄ̱εξον , ἀέξω augeo imperf ind act 1st sg (doric aeolic) ἀέξω augeo imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) ἀέξω augeo imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • OMPHALE — Regina Lydiae, post Tmolum maritum Regem filia Iardani, de cuius cum Camblita Reg. inimicitiis diximus supra. Ei Hercules (ob caedem Iphiti, ex oraculo, venditus) in biennium serviebat; quô tempore ex Iardani ancilla Cleolaum, cuius posteri… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • άνευ — (AM ἄνευ) (πρόθ. καταχρηστική που προτάσσεται και σπάνια επιτάσεται στην Αρχαία) χωρίς, δίχως νεοελλ. φρ. «είναι εκ των ων ουκ άνευ» είναι απαραίτητος μσν. (και ως σύνδ.) εκτός (αν), παρά μόνο, αλλά αρχ. 1. μακριά 2. άσχετα από κάτι 3. εκτός του… …   Dictionary of Greek

  • άτερ — ἄτερ πρόθ. (Α) (με γενική) 1. χώρια, ξέχωρα, χωριστά, μακριά 2. δίχως, χωρίς 3. εκτός, πλην, εξόν. [ΕΤΥΜΟΛ. ἄτερ < *ἁτέρ, με ιωνική αιολική ψίλωση < IE. *sn ter. Ο τονισμός του τ. άτερ οφείλεται είτε σε αιολική βαρυτονία είτε στην… …   Dictionary of Greek

  • έξω — και όξω (AM ἔξω) επίρρ. 1. (με ρ. κινήσεως ή στάσεως) στο εξωτερικό μέρος ενός χώρου («πήγαινε έξω», «βγήκε έξω») 2. (το ρ. εξυπακούεται) δηλώνει αίτημα για αποπομπή («έξω οι βάσεις», «καὶ ὁ μὲν ἡγεῑτο λέγων ἔξω χριστιανούς», Λουκιαν. Αλ.) 3. (σε …   Dictionary of Greek

  • είδος — το (AM εἶδος) 1. η εξωτερική όψη τών πραγμάτων, μορφή, σχήμα 2. στον πληθ. διάφορα αντικείμενα για ορισμένη χρήση το καθένα μσν. νεοελλ. 1. υλική ποιότητα («οὐκ ἐξὸν ἀπαριθμεῑν τὸ εἶδος τών πραγμάτων», Διγ.) 2. πράγμα μσν. στον πληθ. α)… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”